אחרי שהחלפנו מבטים בואו נדבר
הסיפור בחברת זירוקס מדגים כמה משמעותית עבודת צוות בשינוי עתיד של חטיבה ואף של החברה כולה. בסיטואציה שנוצרה עמדו על הכף משרותיהם של 180 פועלים. 

בשנת 1981 החליטה החברה לבצע הפרטה כך שיצור הכבלים למכונת צילום יתבצע על ידי קבלן משנה מה שעתיד היה לחסוך קצת יותר מ 3 מיליון דולר לצד פיטורי עובדים. נציגי העובדים פנו להנהלה ואלה קיבלו חצי שנה זמן לנסות לגבש תוכנית התייעלות אשר תחסוך את הסכום המדובר.
 
הוקם צוות אשר מנה 8 עובדים שבתוכם מנהל ומהנדס. צריך לזכור כי בשנת 1981 מינוי צוות מתוך העובדים עם כזאת אחריות היה דבר לא מקובל.

בתום חצי שנה של עבודת צוות מאומצת הגישה הועדה את המלצותיה בנוגע לתהליכי חיסכון, התוצאה העובדים נשארו במשרתם והאפשרות לקחת ספק חיצוני ירד מהפרק. 
 
סדנת עבודת צוות לעובדים
כמעט לכל עובד/ת יש את הסיפור האישי כיצד עבודת צוות סייעה לבצע ולסיים משימה. אם ישנם קונפליקטים גלויים או סמויים בין חברי/ות הצוות ניתן לבחור סדנה שתתמקד בתחומים הבאים: 
 
1.נכיר את המושג מהי "עבודת צוות".
 
2.נתמקד היכן המקום של העובד/ת בצוות.
 
3.נערוך תחרות בין קבוצות להמחשת המושג "סינרגיה צוותית".
 
4.נלמד על השלבים בהתפתחות עבודת צוות.
 
5.נתנסה בסימולציות המחדדות את נושא שיתוף הפעולה.
 
6.ניתן טיפים לעבודת צוות מיטבית.  
 
7.נגלה מדוע זה גם טוב כשיש קונפליקטים בצוות.
 
8.נגבש כללים לעבודת צוות אפקטיבית
 
טום פורטר היה מנהל טכנולוגי והוא תבע את המונח "צוות ליבה" בשנת 1998 במקום עבודתו. הצוות הורכב מנציגים שהיו מכל חטיבה בארגון. 
לאחר מכן פותחה מתדולוגיה, הקבוצות שהתפתחו קיבלו הכשרה בעבודת צוות, נעשה ניסיון לגרום לשוויון בין אנשי הקבוצה, הם הציעו יוזמות המשך משלהם.יחסי הגומלין ביניהם לבין שאר העובדים אפשרו להכיר בטובת הארגון כך שכולם הרוויחו. 
עבודת צוות נחקרת מזה שנים רבות. כיום הדבר שכיח במיוחד בקבוצות רב משימתיות אשר עובדות יחד למציאת פתרון משותף.
 
סדנת הכשרה למנהלים ולמנהלות בעבודת צוות
כשקיימתי שיחה עם ראש צוות QA בחברת סלולאר הוא התוודה בפני שבחיים לא היה הולך להתמודד להיות יו"ר וועד או לקחת על עצמו להנהל מחלקה של עובדים/ות כיוון שהוא סולד מפוליטיקה בכלל ובעבודה בפרט. 
סדנה למנהלות ומנהלים תתמקד בתחומים הבאים:
 
 
1.נלמד על סגנונות תקשורת. 
 
3.נערוך השוואה בין שלבים בהתפתחות עבודת צוות. 
 
2.נגדיר את התפקיד של מנהל/ת בכל אחד משלבי הבניה של הצוות.
 
4.נבחן פתרונות לניהול קונפקליטים בצוות.
 
5.נתמקד בסגנונות קבלת החלטות של מנהלים (ע"פ מודל אדיג'ס).
 
6.נעביר כללים לניהול ישיבה אפקטיבית
 
7.נזכיר כיצד לתת משוב פומבי ומשוב אישי.
 
8.נבחן.סוגיות פוליטיות בעבודה. 
 
9.ניתן כלים להאצלת סמכויות בצוות.
 
10.נרחיב על מעגל השיפור העצמי מבניית צוות לפיתוח עצמי של הצוות. 
 
 
מחקר על חברי קבוצה טיפולית מצא שיותר ממחצית הנשאלים בה מצאו בתמיכה ההדדית, גורם החשוב ביותר בטיפול הקבוצתי, מטופלים שהרגישו כי הקבוצה מלוכדת הגיעו לפגישות רבות יותר היו באינטרקציה עם חברים אחרים והרגישו שהקבוצה עזרה להם. יש הסכמה בקרב החוקרים כי מטופלים מרגישים כי "בלכידות קבוצתית" יש חשיבות עצומה שהטיפול הקבוצתי יצליח.
 
עבודת צוות קשורה כפי שנטען ליחסים הבין אישיים. והוא מקור לתמיכה רגשית. "לכידות צוותית" נוצרת דרך חוויות משותפות בעבודה, הצלחות, הכרה וקבלה של הייתרונות והחסרונות האישיים של חברי/ות הצוות שמביאים ליחסי גומלין טובים ולתפוקה רבה יותר לצד התמחות. כדי לקדם אותה כשהצטרפו עובדים/ות חדשים/ות ניתן לבחור:
 
 
סדנת ODT לפיתוח עבודת צוות
יש יתרון גדול לעריכת סדנה מחוץ לעבודה. כך ניתן לגוון סימולציות של עבודות צוות בשטח לדוגמא: 
 
1.תחרויות בין קבוצות למציאת פתרונות קוגניטיבים. 
 
2.משימות תחרותיות בין קבוצות. 
 
3.אתגרים קבוצתיים דרך מתקנים שמוצבים בשטח.
 
4.משחקי תקשרות לרכישת אמון משותף.
 
5.הפעלות לחיזוק ההכרות בין העובדות והעובדים.
 
6.פעילות לקידום שיתוף פעולה לצד עזרה הדדי.
 
7.התמקדות בשלבים של התפתחות עבודת צוות. 
 
8.נלמד לא להיבהל מקונפליקטים בעבודת צוות. 
 
 
ד"ר סמואל גונסון היה משורר אנגלי שתבע את המונח: "אין חברות ללא אמון ואין אמון בלא יושר אישי". בעבודת צוות חייב שיהיה אמון מוחלט בין האנשים בה, כיוון שמשקלו הסגולי של כל אחד מהחברים הוא גבוה חוסר אמון באחד מהם עלול לשבש את מהלך עבודת הצוות. שלושת הרבדים המסבירים זאת:
 
א."העולם הפנימי של האדם" – מה שכל פרט מביא מתוך אישיותו ומי שהוא.
 
ב."היחסים הבין אישיים" – היחסים בין העובדים ובינם לבין ראש הצוות, לכידות הקבוצה, תחרות בין עמיתים לעבודה, תחרות על המקום בתוך הצוות וכו... 
 
ג."דינמיקת המערכת" – הנוצרת משני הגרומים שפורטו לעיל.
 
סדנת גיבוש בשפת הגוף
כמו שניתן לחזק יין ע"י הוספת ברנדי כך ניתן לחזק עבדות צוות דרך בחירת סדנת גיבוש נכונה! אם לדוגמא יש צוות חדש ניתן לבחור סדנת גיבוש והכרות לעובדים/ות:
 
1.נכיר באמצעות חלוקה לזוגות, שלישיות, רביעיות.
 
2.נגבש דרך משחקי תקשורת בין אישית
 
3.נחבר במעגל סינרגטי להמחשת עבודת צוות .
 
4.נעמיד את העובדים/ות על הבמה שיעבירו מסר על חייהם.
 
5.נדגים בסימולציות מהי תדמית ורושם ראשוני 
 
6.נאלתר דרך משחק אמת ושקר שתמיד משאיר רושם.
 
7.נפענח סגנונות תקשורת עם טיפים מעצימים לעבודה "ולאזרחות".
 
8.נצחק על העברת מסרים כשהם לא מובנים. 
 
 
במהלך סדנא שנערכה ביחידה מובחרת בצבא נראה היה שיש שני מחנות אשר נוצרו בעקבות שני מנהיגים בצוות. האחד שהגיע מהקיבוץ והשני היה יוצא עדות המזרח, כל אחד מהם קיבץ מחנה משלו והם לא יכלו לחיות בשלום זה עם זה. כל זה פגע בעבודת הצוות, החליש את ביצועיו ותפקודו.
 
דיון ישיר בבעיה ביחד עם מנחה פתח פתח לשינוי ואיפשר התקרבות בין שני המנהיגים ויצירת אינטגרציה חדשה בתוך הצוות. הצוות הצליח לשפר את ביצועיו ואת מיקומו מול היחידה (מתוך מנהיגות ופיתוח מנהיגות הלכה ומעשה בעריכת איציק גונן ואליאב זכאי).
 
מסקנה! לעיתים לא צריך סדנת עבודת צוות אלה פשוט לערוך שיחה עד שיצא "עשן לבן" ויוסכם של כיבוד הצד השני ועל נורמות עבודה.
 
כדי לקבל החלטות משתמשים בתודעה, בניסיון (אינטואיציה) ובלמידה היום יומית. כמנהיגים/ות, ראשי צוותים, מנכ"לים/יות מוטלת האחריות להיות מודעים לתפקיד של עבודת צוות בארגון שבו אתם נמצאים ולפתח אותו, בשבילם, בשביל ההצלחה האישית, הצוותית והארגונית!  
 
חברת סאותווסט הינה חברת תעופה המובילה בעולם, שהפסדים זה לא דבר אשר הם אוהבים לכתוב "בלקסיקון הארגוני שלהם". החברה מקבלת עובדים על פי התאמתם לתרבות הארגונית. החברה עורכת מבחני אישיות שבהם מדורגים המועמדים לפי שבע תכונות : עבודת צוות, יכולת קבלת החלטות, אופטימיות, מזג טוב, תקשורת, ביטחון עצמי ויוזמה. דירוג כזה נעשה בארץ ע"י מרכזי מיון לצד אבחון בשיטת גרפולוגיה
 
על כל מנהיג/ה בחברה לבדוק כיצד מתקיימת עבודת הצוות בחברה והאם היא אפקטיבית ובמידת הצורך יש להקים צוותי משימה ולא לחכות למשבר. באם החברה תדע להכניס לתרבות הארגונית את חשיבות המונח "עבודת צוות" אין ספק כי החברה תצא מרווחת מכך.

לקבלת ייעוץ בתחום של סדנאות גיבוש, בתחום פיתוח עבודת צוות
ניתן ליצור קשר ישירות ל - 050-5711160 או 03-5590868
 
ניתן להתקשר למשרד 03-5590868 ישיר לנייד 050-5711160
borderImg
emailIcon
יצירת קשר ראשוני
שם
דוא''ל
טלפון
שאלה
true
אני מסכים לקבל עדכונים במייל
שלח
יצירת קשר מידי
050-5711160
טלפון קווי
5590868
ת.ד. 18050 אזור 58003
intrestingIcon
קראת הרווחת !!
סדנת הומור לעובדים ומנהלים ! הלקוחות יצאו עם חיוך על הפנים
אחד הכלים הכי חזקים היום לקבלת שת"פ בצוות ומלקוחות עוברת דרך סדנת הומור לעובדים ומנהלים ! ברגע שתשלבו הומור בשיחות שלכם ובפגישות שלכם -הם יהיו יותר נעימות כפיות גם לכם וגם לצד השני, שת"פ יגדל והתקשורת ביניכם תהיה מהנה ומוצלחת יותר. מה מיוחד בסדנה זו ? מעביר את הסדנה סטנדאפיסט ותסריטאי קומי המשלב בסדנה קטעי סטנד-אפ מתוך הופעות מקצועיות -כך שצחוק והנאה מובטחים לכם ובנוסף הכלים המעוברים בסדנה מגיעים ממקור ראשון ומניסיון של 15 שנה בהופעות סטנד-אפ על במה ברחבי הארץ, תכניות טלוויזיה ואירועים פרטיים. סוג האירוע- סדנה מגבשת המתאימה לתחום המכירות והשירות, פיתוח צוותים, כנסים עסקים, ימי כיף לעובדים, טקסי עובד מצטיין, מסיבות פרידה. קהל יעד – עובדים מכלל שכבות הארגון וותיקים וחדשים, מנהלים בכירים ועד עובדי היצור. מטרות הסדנא – קבלת כלים בסיסיים איך לשלב הומור בתקשורת מול: עובדים, מנהלים, לקוחות ואפילו החמות האישה והילדים בשיחות, פגישות כנסים, ישיבות. במקום העבודה ומחוצה.
peopleIcon
חברות שנהנו
פלאפון
בנק פועלים
בנק יהב
שרותי בריאות כללית
חי אלקטרוניקה
ויזה כאל
מכבי שירותי בריאות
© האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות כל הזכויות שמורות
.